Равнопоставени и заедно / Together and Equal

Младежката организация при СК „Изида - Свиленград” стартира работа по проект РАВНОПОСТАВЕНИ И ЗАЕДНО. Дейностите са финансирани по “Младежка програма” на Българския фонд за жените и са част от инициативата на НПО за равнопоставеност  между половете, за промяна на стереотипите в ролите на жените и мъжете както в социален, така и в битов план. Създаденият през 2009 г. Клуб по равнопоставеност при МО участва в различни младежки дейности, прилагайки успешно диалога на равнопоставеност, единство и приемане на различията у другия.

Сред дейностите по проекта са обучение на две целеви групи, тренинги, семинари, както и приобщаване на обществеността към идеите на БФЖ чрез спортни инициативи – колопоход, поход по екопътеката в с. Мезек. Изпълнението на дейностите по проекта стартира през юли и ще приключи в края на ноември, като заключителният етап включва обучение на ученици от техни връстници. Целта е да се осъзнаят и да бъдат преодолени стереотипите в поведението на хората от различен пол.


Together and Equal

The Izida-Svilengrad Youth Organization has started to work on the “Together and Equal” project. All the activities on the project are funded by the Youth Program of the Bulgarian Fund for Women and are a part of the NGO’s initiative aiming for improving gender equality and changing stereotypes about both male’s and female’s role in society. Created in 2009, the Youth Organization’s Equality club takes parts in various activities, successfully implying the ideas of equality, unity and acceptance among peers.

Among the project’s activities are seminars, presentations, trainings as well as sport initiatives such as cycling and tourism. The projects started in June and will continue until November, the final stage being an open lesson held by the Youth Organization members in all of the town’s schools. Our goal is to help realize and overcome stereotypes concerning the opposite sex. 

СК Изида - Свиленград е член на Българската Федерация по ЙогаНационална Европейска Асоциация по Батън Туърлинг


Световна Федерация
по Батън Туърлинг

Вземи 10 % отстъпка като въведеш промоционален код: SH-MP3L10 Промоционалният код е валиден за всички поръчки, включващи нови услуги, в които има избран хостинг план за 12 или повече месеца.