Джендър

Национална кампания Месец на равнопоставеността 6 октомври  –  6 ноември  2009г.

СКА “Изида – Юнак” учреди Клуб по равнопоставеност към Младежката организация

 

На 6 октомври с пресконференции в цялата страна стартира проектът на Български фонд за жените “По-добре заедно”.На пресконференцията в Свиленград запознахме медиите и обществеността с целта на кампанията и с ключовите понятия в нея. Младежите изготвиха презентация, в която разясниха що е Джендър и различните аспекти на явлението.

ДЖЕНДЪР не се отнася до жените или мъжете в частност, а до взаимоотношенията между тях – как ролите им са социално определени.Младежите успяха да заинтригуват медии и общественост с идеята за равнопоставеност между половете.как ролите им са социално определени.

 

На 15 октомври 2009 г. заедно с фондация “Икар”, гр.Хасково, се обърнахме към съгражданите си с една интересна провокация – театър на социалните роли. Етюдите разиграваха реални житейски ситуации, в които липсва равнопоставеност

С публиката бяха дискутирани ситуации, подобни на разиграните в театъра, в които обикновено не си знаем правата на граждани.

Публиката беше запозната с нашето участие в националната инициатива. Всички бяха поканени да участват в събитията, организирани от Клуба по равнопоставеност.

Нестандартните подходи се оказаха верният път към хората и така се роди идеята за еко джендър похода по екопътеката в с.Мезек. Млади и стари се включиха с ентусиазъм в това предизвикателство. За целта подготвихме отличителни знаци – триъгълни кърпи за глава с логото на кампанията.

На 24 октомври се състоя главното ни събитие в кампанията, в което взеха участие над 50 човека. На участниците бяха разяснени целите на похода и смисълът на предизвикателствата в него. Всяка двойка трябваше да демонстрира взаимоотношение на равнопоставеност в едно символично изкачване към хармонично общуване.

Запалени от джендър идеята, двойките доброволно почистваха екопътеката.

За сближаване на партньорите  замислихме поредица  игрови подходи. Първата задача -изминаване на определено разстояние, вързани един за друг.

По пътя двойките си помагаха  взаимно.

Втората задача от прехода – изминаване на определено разстояние с вързани крака на партньорите. Придвижването на участниците бе възможно само при пълен синхрон

Много смях и емоции съпътстваха последната задача – изминаване на останалата част от пътя с вързани очи . Пълното доверие между  партньорите доведе до успешното завършване на похода

След изкачването освежихме силите си със сандвичи и напитки.

В почивката Атанас Куманов разказа интересни факти от историята на местността, заставата и района.

Следва ролева игра “Сближаване върху минимално пространство”. Емоциите градират, дистанция няма.

Втората игра – “Дърпане с въже”, изпита силата на това да сме заедно.

Джендър обвързването е трудно за развързване... Играта “Освободи се” се оказа най-трудна.

В играта “Познай кой е лидерът” научихме урок по единство и заедност не само по двойки, но и в група.

Всеки от присъстващите получи шеговит джендър сертификат за участие.

На празник като на празник – спонтанно се зави кръшно българско хоро.

СК Изида - Свиленград е член на Българската Федерация по ЙогаНационална Европейска Асоциация по Батън Туърлинг


Световна Федерация
по Батън Туърлинг

Вземи 10 % отстъпка като въведеш промоционален код: SH-MP3L10 Промоционалният код е валиден за всички поръчки, включващи нови услуги, в които има избран хостинг план за 12 или повече месеца.