Равнопоставени в Рила планина

Младежката организация при СК „Изида - Свиленград” работи по проект РАВНОПОСТАВЕНИ И ЗАЕДНО. Дейностите са финансирани по “Младежка програма” на Българския фонд за жените и са част от инициативата на НПО за равнопоставеност  между половете, за промяна на стереотипите в ролите на жените и мъжете както в социален, така и в битов план.

В изпълнение на Дейност 3 – „Изпитания пред равнопоставеността в екстремните условия на Рила планина”, на групата от седмина младежи се наложи да преодоляват препятствия с необичаен характер и да изпитат щедростта, човечността и умението си за работа колектив.
Когато стане въпрос за физическо оцеляване или се налага използването на физическа сила, обикновено мъжът е моделът, а жените са тези, които трябва да се стремят към този модел. Така че дейността провери спонтанните изяви на членовете на малката група, заличили социални, възрастови, полови и т.н. различия. Далече от стреса и агресията на градската среда, от 16. до 21.08.2011 г., членовете на групата проявиха такива страни от себе си, с които доказаха, че различия между хората няма, когато сме най-близо до естеството – в лоното на планината.

Най-интересна от задачите бе преходът по отдалечени една от друга двойки до Молитвения връх.  Вървейки и подкрепяйки се, младежите трябваше да дадат свой отговор на въпросите „Кой е по-силен в планината?”, „На кого се падат по-големите отговорности тук?”, „Кой от двамата прави повече компромиси?” и „Кой е по-търпеливият от нас?”. Оказа се, че действително грижата един за друг е забележима и осезателно нужна на място като Рила.

Обединението на хората в позитивна мисъл, емоция и действие е основната посока за развитие на нашето време. Само като преодолеем непрестанните желания, дребнавостта, страха, чувството за вина и срама и съединени в любовта си един към друг, можем да се издигнем на ново ниво на съществуване. Там всички конфликти са разрешени, а думите доброта, мъдрост, любов, истина, правда и добродетел са основни принципи на съществуването.

СК Изида - Свиленград е член на Българската Федерация по ЙогаНационална Европейска Асоциация по Батън Туърлинг


Световна Федерация
по Батън Туърлинг

Вземи 10 % отстъпка като въведеш промоционален код: SH-MP3L10 Промоционалният код е валиден за всички поръчки, включващи нови услуги, в които има избран хостинг план за 12 или повече месеца.