ІV Национален детски олимпийски събор "ЮНАЧЕ" 2009 / IV National Olympic Children's Fair "Yunache"

На 17.04.2009 г. в град Лясковец се проведе ІV Национален детски олимпийски събор ЮНАЧЕ. Отборите на клуб „Юнак” при СК „Изида-ЮНАК” – Свиленград се представиха отлично. Макар че за първа година организаторите на състезанието наградиха всички състезатели с купи за отлично представяне, представителите на Спортната федерация по гимнастика заявиха, че свиленградските юначета показват завидна класа в изпълнението на двете съчетания на гимнастическия комплекс. Индивидуалните изпълнения за рецитация, авторските стихотворения и рисунките на спортна и патриотична тематика бяха оценени с един златен, един сребърен и два бронзови медала. С грамоти за принос в хармоничното израстване на възпитаниците им бяха наградени треньорите Иванка Миткова и Кристина Русинова.


On 17.04.2009 in Lyaskovets was held the IV Olympic National Children's Festival “Yunache”. Teams from the Club "Yunache" in SC "Izida-YUNAK" from Svilengrad performed excellently. Although the first year the fest organizers awarded all players with trophies for outstanding performance, the Gymnastics Federation said that Svilengrad’s team show notable achievement in the performances of both routines of the gym complex. Individual performances of recitation author poems and drawings on a sports and patriotic theme were rewarded with one gold, one silver, and two bronze medals. Diplomas for contribution to the harmonious development of their students were awarded to the coaches Ivanka Mitkova and Christina Russinova.

Треньор - Иванка Миткова

Иванка Миткова

Треньор - Петя Карагьозова

Петя Карагьозова
СК Изида - Свиленград е член на Българската Федерация по Йога

 
СК Изида - Свиленград е член на Националната Европейска Асоциация по Батън Туърлинг

Вземи 10 % отстъпка като въведеш промоционален код: SH-MP3L10