Толерантност между половете / Gender equality

Младежите от „Изида-ЮНАК” се обучаваха на толерантност между половете

От 01.08.11 до 05.08.11г. се проведе обучителен семинар на тема: „Преодоляване на бариерите пред равенството между половете”. Обучител бе Пламен Василев – психолог на СКА „Изида – ЮНАК” и тренер на МО, а самият семинар е част от дейностите по проекта „Равнопоставени и заедно”, финансиран от БФЖ и е включен в традиционният за МО летен работен лагер, който тази година се проведе в гр. Китен. Обучени бяха 12 младежи – 6 момчета и 6 момичета. В неформална обстановка участниците в обучението бяха запознати с проблемите в джендър отношенията, както и със средствата за преодоляване на неравнопоставеността. Обучаваните имаха възможност да работят в екип, да решават различни казуси, а също и да участват в ролеви игри. Наред с това те живяха заедно, споделяха битови проблеми и по този начин реализираха една от основните цели на проекта – да бъдат партньори, да се доверяват един на друг, да проявяват толерантност и да зачитат различните гледни точки.

Gender equality
From the 1st to the 5th of August 2011 the youngster from Izida-Yunak’s Youth Organization (YO) have passed a training seminar on the subject of gender equality. The seminar was part of the annual YO summer training camp which took place in the city of Kiten. Plamen Vasilev, Izida-Yunak’s psychologist and coach of the YO was the one leading the training of the six boys and six girls who took part. In an informal environment they were introduced to the problems in gender relations as well as the means of overcoming these problems. The youngsters had the chance to work in a team, to solve different hypothetical cases and to participate in various role playing games. Besides that they lived together, sharing the problems of everyday life thus realizing the project’s main goal – building tolerance, trust and partnership.

Младежка Организация / Youth Organization 2016
СК Изида - Свиленград е член на Българската Федерация по Йога

 
СК Изида - Свиленград е член на Националната Европейска Асоциация по Батън Туърлинг

Вземи 10 % отстъпка като въведеш промоционален код: SH-MP3L10