Кампания „Заедно срещу дрогата” / Together against drugs

Инициатива на Младежката организация към СКА „Изида-ЮНАК”, в партньорство с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни


В продължение на близо месец младежите от МО работихме по своя инициатива, идеята за която бе по конкретен повод. Международният ден за борба с наркотиците и наркозависимостите по традиция се отбелязва с превантивна дейност от страна на партньорите ни - МКБППМН. Тазгодишната кампания се проведе в три етапа, като закриването й съвпадна с 26 юни 2010 - Деня за борба с наркотичната зависимост.

Първият етап даде старт на подготовката. Деветима членове на МО участваха в тренингово обучение, водено от психолога Пламен Василев. Тийнейджърите разшириха информираността си за видовете дрога, начините за пристрастяване, сигналите за разпознаване на наркозависимите, възможностите за лечение, пътищата за помощ  и превенция. Под формата на игри, решаване на казуси, дискусии и лекции протече обучителният курс.

Във втория етап на кампанията  приложихме знанията си в учебни часове. Пред аудитория от свои връстници проведохме на свой ред обучения в училищата: ОУ „Хр. Ботев”- с. Левка, ОУ „Кап. Андреев”- с. Кап. Андреево, в СОУ „Ж. Терпешев”- Любимец, СОУ „Д-р П. Берон”, І ОУ „Ив. Вазов”, ПГССИ „Хр. Ботев”, ОУ „Л. Каравелов”. Напразни се оказаха опасенията не на млади обучители дали ще бъдем приети на сериозно от учениците, дали ще се получат часовете, как ще се представим. Оказа се, че методът „Ученици обучават ученици” работи ефективно. Получиха се дискусии и във всички училища целта ни беше изпълнена. Децата и юношите (от 5 до 10 клас) се интересуваха най-вече за периодите на пристрастяване, начините и ефективността на лечение от наркотиците. Стана ясно, че някои от децата познават употребяващи дрога.

Кампанията ни беше закрита на 26 юни по един шумен и уместен начин. Хепънинг с участието на мажоретките от трите възрастови групи към СКА „Изида-ЮНАК” събра съгражданите ни на входа на общинския пазар. Там накратко запознахме присъстващите с кампанията, танцувахме и раздавахме брошури и флаери, предоставени ни от МКБППМН.

Следобед на същия ден в залата на ОбА пред специално поканените представители на Общината и училищата, пред родители, приятели и гости презентирахме (към презентацията) дейностите си по трите етапа и официално закрихме кампанията. Разказахме за работата си по подготовката, представихме свой продукт – постер с послание срещу зависимостите, който изработихме и разпространихме сами. Бяха връчени сертификати за преминат успешно курс на обучение. Пожелахме си и нататък, с помощта на партньорите ни, да работим не просто за информиране и събиране на статистики, а за формиране на собствена позиция у подрастващите, за изграждане на конкретно и ясно заявено отношение към този наистина сериозен проблем на обществото ни – наркотиците.

Изтеглете презентацията от ТУК          

Together against drugs

Initiative of Youth Organization Izida- Svilengrad in partnership with the Local Commission for Combating Anti-social Behavior of the Juvenile


The youths from YO Izida- Svilengrad had been working on an initiative connected with the International Day against Drugs and Addictions for over a month. Our partner organizes preventive actions to overcome the problem every year. This year the activity had three stages.
 
The first stage was preparation. Nine members of the youth organization participated in a training lead by the psychologist Plamen Vasilev. The teenagers learned more about the types of drugs, ways of addiction, signals to identify addicts, treatment options, methods for help and prevention, etc. During the training the youths played games, solved cases, took part in discussions and listened to a lecture.

The second stage was comprised of school visits. The trained members visited to local schools and led a lecture in front of students from 5 to 10 grades. The participating schools were: Hristo Botev Primary School, Kapitan Andreevo Primary School, J. Terpeshev High School, D-r Petyr Beron High School, Ivan Vazov Primary School, Hristo Botev Professional School, and Luben Karavelov Primary School. In the beginning the youths were anxious about how the students will react to their presentations. It turned out that the anxiety was unreasonable. The method ,,Students learning from students” was successful. The presentations lead to class discussions. The most frequently asked questions were about period of addiction and ways for treatment. Some students shared that they knew drug addicts.

The third stage was an organized event in the city center. The community was informed about our initiative through posters and flyers. The cheerleaders, who are part of the SC Izida- Svilengrad, performed. The same afternoon in the municipal building, in front of special guests, parents and friends, we presented the work we had done on the initiative. We presented the poster we had developed with a message against addiction. The participants in the project were awarded certificates for successfully passing the training course. We hope that with the help of our partners, we will be able to continue to work not just for information and statistics gathering but also to develop an informed and clear position with regards to this serious problem in our society - drugs.

Младежка Организация / Youth Organization 2016
СК Изида - Свиленград е член на Българската Федерация по Йога

 
СК Изида - Свиленград е член на Националната Европейска Асоциация по Батън Туърлинг

Вземи 10 % отстъпка като въведеш промоционален код: SH-MP3L10