Ценър по проблемите на детската личност

От началото на 2010г. разшереният състав на МО започна да води сбирките си в  ЦПДЛ (Ценъра по проблемите на детската личност ). Ежемесчно бяха предприемани инициативи, свързани с проблемите на екологията, здравословния начин на живот, традиции и обичаи и т.н.

Младежка Организация / Youth Organization 2016
СК Изида - Свиленград е член на Българската Федерация по Йога

 
СК Изида - Свиленград е член на Националната Европейска Асоциация по Батън Туърлинг

Вземи 10 % отстъпка като въведеш промоционален код: SH-MP3L10