Mеждународен младежки обмен в Поронин, Полша / International youth exchange in Poronin, Poland

От 08.08.2015г. до 16.08.2015г., членове на Младежката организация при СК „Изида – Свиленград”, взеха участие в международен младежки обмен в Поронин, Полша. Групата от България се състоеше  от 10 човека, от които трима членове на младежката организация - Георги Георгиев, Борис Стоянов от Свиленград и Елена Димитрова от Маджарово. Другите грyпи участващи в проекта бяха от Италия и Полша.
 
Темата на проекта беше свързана със здравословния начин на живот и спорта. Целите на проекта бяха разширяване на знанията за здравословен начин на живот в ежедневието и създаване навици в унисон с него, работата в екип, практикуване на спортни дейности без нужда от професионално оборудване и осигуряване на безопазност по време на изпълняването им. По този начин  участниците прибодиха необходимите знанията и уменията за воденето на по-здравословен и по-актвен начин на живот.

Планът на проекта се състоеше от множество разнообразни дейности и занимания.По график всеки отбор от различните държави имаше задължението да събужда останалите участници, организира сутрешен фитнес клас и да провежда езикова лекция. През един от дните се проведе планински преход в Татри планина. В друг от дните бяхме в близкия град Закопане, където се състоя игра свързана с ориентирането в непозната среда. На предпоследния ден от обмена заснехме кратък филм (lip-dub movie) свързан с темата. Проектът завърши с раздаване на Youthpass сертификати.


From 08.08.2015 to 16.08.2015 members of Youth organisation in Sports club IZIDA  Svilengrad took part in international youth exchange in Poronin, Poland. The Bulgarian group consisted of 10 people three of whom are members of the youth organization -  Georgi Georgiev, Boris Stoyanov from Svilengrad and Elena Atanasova from Madzharovo. The other groups that took part in the project were from Italy and Poland.

The topic of the project was associated with healthy lifestyle and sport. The project aims were the expansion of knowledge about healthy lifestyle, creating habits in unison with it, team work, practicing sports without the need of professional equipment and ensuring safety during their performance. In this way participants got the necessary knowledge and skills to lead healthier and more active lifestyle.

The plan of the project consisted of a wide variety of activities and pursuits. Each team from every different country had a duty to awaken the other participants, to organize  morning fitness class and to conduct language lecture. In one of the days we had hiking in Tatra Mountains. The second we were in the nearby town of Zakopane, where was held a game related to orientation in an unfamiliar environment. On the last day before the exchange ended, we shot a short lipdub movie related to the topic of the project. The project ended with the receipt of Youthpass certificates.

СК Изида - Свиленград е член на Българската Федерация по ЙогаНационална Европейска Асоциация по Батън Туърлинг


Световна Федерация
по Батън Туърлинг

Вземи 10 % отстъпка като въведеш промоционален код: SH-MP3L10 Промоционалният код е валиден за всички поръчки, включващи нови услуги, в които има избран хостинг план за 12 или повече месеца.