Младежи от Франция гостуват на „Изида-Свиленград”/ Youths from France have a visit with “Izida – Svilengrad”

В периода 22 – 25 август 2014г., 7 младежи от малкото френско градче Салон Дьо Прованс посетиха Свиленград, където бяха приети от младежка организация „Изида-Свиленград” и нейните членове. Целта на посещението бе да се обмени опит и да се споделят добри практики в младежката работа между представители на двете организации, както и да се обсъдят идеи за бъдещи съвместни международни  младежки проекти с участие на младежи от двете страни.

„Приятелството и партньорството ни датира от лятото на 2012 година, когато две групи от по 6 членове на нашите младежки организации участваха заедно в международен младежки обмен по Програма „Младежта в действие 2007-2013”, който се проведе в град Сиракуза, Италия. В последствие продължихме да работим активно в партньорство и успяхме да спечелим и реализираме още два международни младежки обмена по същата програма – през лятото на 2013 година в Салон Дьо Прованс, Франция и през лятото на тази година в Анкара, Турция”, разказва Любомир Апостолов – младежки лидер в СК „Изида-Свиленград”.

„Дейностите, които проведохме заедно през тези няколко дни включваха обсъждане на различни идеи за бъдещи съвместни проекти, с фокус върху разработване на международен младежки обмен, на който домакин да бъдат Свиленград и СК „Изида-Свиленград” през лятото на 2015 г. по новата младежка програма „ЕРАЗЪМ+”. Също така успяхме да се разходим из вашият малък и красив град, да посетим забележителностите край село Мезек, играхме пейнтбол и много се забавлявахме.”, обобщи своите впечатления Маева, която бе лидер на френската група младежи.

Това е поредната международна дейност, в която младежите от СК „Изида-Свиленград” участват през 2014 година. От началото на годината, групи младежи от организацията посетиха Анкара и Берлин, където участваха в международни младежки проекти по Програма „Младежта в действие”, а в момента група от 6 души е в столицата на Естония, Талин, където участват за първи път в обмен по новата европейска младежка програма „Еразъм+”. До края на годината членове на организацията ще участват в международни младежки обмени в Литва и Италия, а също така и двама от лидерите ще участват в Обучителна визита във Варшава, Полша.

С така описаните международни участия на членове на „Изида-Свиленград” до края на 2014 година, общия брой на международните проекти, в които организацията е участвала стават 30 за периода от лятото на 2010 година досега. При участието си, свиленградските младежи са посетили над 15 европейски страни и са работили със свои връстници идващи от всички краища на Европа.


Youths from France have a visit with “Izida – Svilengrad”
In the period between 22 – 25 August 2014, 7 youths from the little French town Salon de Provence visited Svilengrad, where they were welcomed by the youth organization “Izida – Svilengrad” along with its members. The point of the visit was to exchange and share some good experience between members of the two organizations, and also discuss ideas for future joint international youth projects with the participation of members from the two countries.

“Our friendship and partnership dates back from summer 2012 when two groups of 6 members of our youth organizations participated together in an international youth exchange program “Youth in action 2007-2013”, which took place in Syracuse, Italy. From then we started working actively as partners and we managed to win and actualize two more international youth exchange projects with the same program – in the summer of 2013 in Salon de Provence, France and in this year’s (2014) summer in Ankara, Turkey.” , says Lyubomir Apostolov – youth leader in SC “Izida – Svilengrad”

“The activities we’ve accomplished past these few days included discussion of ideas for future joint projects focusing on the development of an international youth exchange in the summer of 2015 with the new youth “ERASMUS+” program which will take place in Svilengrad with SC “Izida – Svilengrad” as a host.  We also got to take a walk around your little beautiful town, to see the landmarks and attractions in the Mezek village, play paintball and have lots of fun” – says the French youth group leader Maeva, sharing her impressions.
This is one of the international activities in which the youth members from SC “Izida – Svilengrad” took part in 2014. From the beginning of the year, groups of youth members from the organization visited Ankara and Berlin, where they took part in international youth projects from the “Youth in action” program and in the moment a group of 6 members is in Tallinn, Estonia where for the first time they participate in an exchange with the “ERASMUS+” program. Members of the organization will participate in international youth exchanges in Lithuania and Italy and also two of the leaders will take part in a Training visit in Warsaw, Poland until the end of the year.

With the described participations of the members of SC “Izida – Svilengrad” until the end of 2014, the total number of international projects in which the organization took part in are 30 – from summer 2010 until now. With their participation, the youth citizens from Svilengrad have visited over 15 European countries and have worked with people their age coming from all sides of Europe.
 


СК Изида - Свиленград е член на Българската Федерация по ЙогаНационална Европейска Асоциация по Батън Туърлинг


Световна Федерация
по Батън Туърлинг

Вземи 10 % отстъпка като въведеш промоционален код: SH-MP3L10 Промоционалният код е валиден за всички поръчки, включващи нови услуги, в които има избран хостинг план за 12 или повече месеца.