Малки промени, големи разлики

Група от 10 младежи от СК „Изида-Свиленград” взе участие в международен младежки обмен, финансиран по Програма „Младежта в действие 2007-2013”. Проекта се казваше „Малки промени, големи разлики” и се проведе в столицата на Република Турция – Анкара, в периода 30 юни – 09 юли 2014 г. Участие в него взеха 50 младежи на възраст 15-25 години от 5 различни страни: България, Италия, Турция, Унгария и Франция.

Основната цел на проекта бе да се използват пластмасови бутилки за изграждането на символи, идващи от различните страни. Свиленградската група използва над 200 пластмасови бутилки за да изгради символа на града ни – моста над река Марица „Мустафа Паша”.

Участие в свиленградската група взеха: Любомир Апостолов, Деница Лалева, Мартин Веселов, Димитър Желев, Елиана Щерева, Валентин Терзиев, Николета Петрова, Елена Христова, Петър Илчев и Петър Попов.

„Аз лично бях впечатлен от младежкият център в Анкара, където провеждахме голяма част от дейностите по проекта и от условията, които има там за работа с млади хора. Основната идея на домакините бе чрез проекта по креативен начин активно да стимулират съзнанието на местните хора, че е важно да събират отпадъците разделно и да се рециклират, като по този начин се търсят алтернативи за устойчиво развитие в  рамките на местните общности. Също така успяхме да обменим опит по отношение на добри и лоши практики, срещани в различните страни по отношение на опазване на околната среда и решаване на проблемите, свързани със събирането на отпадъци”, заяви Любомир Апостолов, младежки лидер на нашата група взела участие в обмена и координатор по международните дейности и проекти в СК „Изида-Свиленград”.

СК Изида - Свиленград е член на Българската Федерация по ЙогаНационална Европейска Асоциация по Батън Туърлинг


Световна Федерация
по Батън Туърлинг

Вземи 10 % отстъпка като въведеш промоционален код: SH-MP3L10 Промоционалният код е валиден за всички поръчки, включващи нови услуги, в които има избран хостинг план за 12 или повече месеца.