Млад и активен гражданин / Young and active citizens

На 08.07.2013г. група от 14 младежи, членове на Младежката организация при  СК “Изида – Свиленград”,  заминаха за малкото курортно селище Вибо Марина, в Италия.Този младежки обмен бе първият по рода си проведен само между две държави с групи по 14 човека. Лидер на групата бе Зинаида Георгиева.  Първата вечер премина в посрещане на българската група и настаняването й.  Нашите младежи бяха настанени в две къщи на местни жители в двете градчета – Порто Салво и Вибо Марина.

Проектът “Млад и активен гражданин” бе проведен в две части. Усвояване на няколко танца и представянето им на концерт, организиран  за финал на проекта и създаването на позитивно съобщение до жителите на Вибо Марина.

На вторият ден всички участници в проекта работеха заедно по различните задачи ,които им бяха поставяни. Като целта бе всички да се опознаят и да работят в екип. Двете държави имаха за задача да подготвят по няколко опознавателни игри, за да стопят ледовете по - лесно.

На следващия ден младежите започнаха да разучават танците които трябваше да представят накрая – български народни танци, италиански народни танци и танго.

На четвъртия ден от проекта, участниците бяха разделени на три групи (по равен брой българи и италианци) като те трябваше да си изберат тема от зададените им проблеми на градчето и да създадат положителното съобщение  в което трябва да бъде представена идеята за справянето с проблема.

Следващите дни преминаха в подготовка на хореографията на танците и изготвянето на положителните съобщения, придружени с много емоции.  Домакините на проекта се бяха справили перфектно с организацията и умело бяха съчетали полезното с  приятното. Младежите имаха възможността да отидат на плаж и да посетят близките старинни градчета.

Последната нощ от престоя на младежите бе финалният концерт, на който българи и италианци представиха пред публика типичното българско хоро “Бяла роза”, италианският фолклорен танц “Тарантела” и “Танго”. След това бяха представени подготвените материали като положителните съобщения до жителите на курортното селище.  По-късно двете държави представиха своите символи, традиционни носии и ястия. Накаря на вечерта всички получиха своите сертификати за участието в проекта, организаторите и участниците си благодариха и се сбогуваха с уговорката, че пак ще се срещнат... :)Young and active citizens

On 08.07.2013 a group of 14 youngsters, members of the Youth organizations of Sports club Izida - Svilengrad travelled to the small resort Vibo Marina in Italy. This youth exchange was the first of its kind held between only two states with groups of 14 people. Leader of the group was Zinaida Georgieva. The first night was dedicated to arranging accommodation and introducing the two participating groups.

The project "Young and active citizens" was divided in two parts:  learning dances and presenting them in a concert organized to celebrate the end the project and send a positive message to the people of Vibo Marina.

On the second day, all participants in the project worked together on various tasks. The objective was to get to know everyone and work as a team. The participants had the task to prepare several ice-breaker games.

The next day, the young people began to learn the dances they had to perform in the end - Bulgarian folk dances, Italian folk dances and Tango.

On the fourth day of the project, the participants were divided into three groups (equal number of Bulgarians and Italians). They had to choose a topic on one of the problems of the town and develop a positive message with the resolution of the problem.

The following days passed in preparation for the concert and work on the positive messages, accompanied by many emotions. The hosts had done a great job with the organization and were skillfully combining business with pleasure. The youngsters had the opportunity to go to the beach and visit the nearby ancient towns.

The last night of the project was the final concert when the Bulgarians and Italians presented to the audience the Bulgarian folk dance "White Rose", the Italian folk dance "Tarantella" and "Tango". Then they presented the materials prepared by the positive messages to residents of the resort. Later, the two countries presented their culture and customs, traditional costumes and food. In the end of the evening all participants received their certificates of participation in the project. Organizers and participants said goodbye and made a promise that they will meet again ... :)