Проект „Имам цел, която мога да постигна” / Project "I have a goal that I can achieve"

На 25.06.2012 за турския курорт Анталия замина младежка група от шестима младежи, членове на МО при СК „Изида - Свиленград”. Лидер на групата бе Любомир Апостолов. Домакините на прокета организираха топло посрещане на летището в морския курорт. Първата вечер премина в посрещане и настаняване на младежките групи от Италия, Естония, България и Словения. Всички бяха приятно изненадани от гостоприемството на луксозния хотел.

На втория ден участниците в проекта споделиха своите очаквания. Младежите от турската група представиха презентация за спорта ориентиране. Участниците научиха на теория как да боравят с географски карти и да се ориентират по тях. След това всички се включиха в импровизирани игри по ориентиране.
По-късно младежките групи представиха държавите си с презентация.

На другия ден младежите бяха разделени по групи и участваха в състезание по ориентиране, ситуирано в стария град на Анталия. Надпреварата продължи дълго време под жаркото слънце. Участниците придобиха опит в оринтирането и на практика. След изтощителния ден момчетата и момичетата имаха шанса да се разходят из античните улици и да се насладят на разходка с лодка.

Следващите дни преминаха отново в ориентиране в различни части на Анталия. Младежите се научиха да работят с компас. Всички младежки групи имаха за задача да опишат стереотипите, с които свързват националностите на останалите участници. По този начин всяка младежка група имаше право да обори погрешните стереотипи за своята страна и да внесе повече яснота. Играта със стереотипи беше полезна и забавна.

Домакините на проекта се бяха справили префектно с организацията и умело бяха съчетали работата с удоволствието. Момчетата и момичетата имаха удоволствието да присъстват на живо на концерт на Таркан, да прекарат няколко часа в пазаруване из лъскавите бутици и да разгледат красиви природни паркове.

В края на престоя си младежите участваха в церемония по награждаване и всеки имаше правото на последни думи. Те оцениха безценния опит, придобит по време на проекта, и благодариха на организаторите. Сбогуването завърши с пожелания за нови срещи.

Христо Апостолов
Младежка организация
СК „Изида” Свиленград


Project "I have a goal that I can achieve"

On 25.06.2012 a group of six young people left for the Turkish resort of Antalya. They were members of Youth Organization Izida-Svilengrad. The leader of the group was Ljubomir Apostolov. The first night was dedicated to the reception and accommodation of the participating youth groups from Italy, Estonia, Bulgaria and Slovenia. All of the participants were pleased by the hosts’ hospitality.

On the second day of the project, the participants shared their expectations. The Turkish youth group made a presentation on sports orientation. Thus, all participants learned the theory on how to handle maps and orient themselves.  After that all participants joined in impromptu orientation games. Later in the day, the groups presented their countries by making informational presentations.

On the next day, the young people were divided into groups and participated in an orienteering competition which took place in the old town of Antalya. The race lasted a long time under the hot sun. The participants gained experience in orientation in theory and practice. After an exhausting day, the boys and girls had the chance to explore the ancient streets and enjoy a boat ride.

During the following days, all youth groups were asked to describe the stereotypes that associate the nationalities of the other participants. In this way each youth group had a right to rebut false stereotypes of their country and bring more clarity. The game with the stereotypes was useful and entertaining.

The hosts of the project were doing an amazing job with the organization and were skillfully combining business with pleasure. The boys and girls had the pleasure of attending a live concert of Tarkan, shopping in the fancy city boutiques and hiking in the beautiful nature parks.

At the end of their stay, the youngsters participated in an award ceremony. They appreciated the valuable experience gained and thanked the organizers. The farewell ended with wishes for new projects in the future.