Равенството – европейско качество / Equality-European characteristic

В периода 15 – 22 август 2012 г., 5 младежи от МО „Изида-Свиленград” участваха в международния младежки обмен „Равенството – европейско качество”. Обменът се проведе в град Делфт, Холандия.

Димитър Чаушев, Стойчо Атанасов, Николай Михайлов, Диана Кирилова и Диметра Петрова взеха участие в обмена заедно с 15 младежи от Турция, Полша и Холандия. Основната цел на проекта бе да провокира младите участници да мислят за равенство между всички. В различни работни сесии бяха засегнати теми за равенството на база на различни принципи: възраст, пол, етническа и религиозна принадлежност, сексуална ориентация и други. Също така участници имаха за задача да подготвят и представят своите собствени бит, култура и традиции, както и кулинарни произведения от своите страни.Between 15 and 22 August, 2012, 5 youngsters from YO Izida-Svilengrad participated in the international young exchange “Equality-European characteristic”. The project took place in Delft, the Netherlands.

Dimityr Chaushev, Stoycho Atanasov, Nikolai Mihailov, Diana Kirilova and Dimetra Petrova participated in the exchange together with 15 youngsters from Turkey, Poland and Netherlands. The main aim of the project was to provoke the young participants to critically think about equality. Different work sessions were dedicated to equality based on: age, sex, ethnicity, religion, sexual orientation and other. In addition, the participants had to present their home countries through traditional food, dance, music, etc.


СК Изида - Свиленград е член на Българската Федерация по ЙогаНационална Европейска Асоциация по Батън Туърлинг


Световна Федерация
по Батън Туърлинг

Вземи 10 % отстъпка като въведеш промоционален код: SH-MP3L10 Промоционалният код е валиден за всички поръчки, включващи нови услуги, в които има избран хостинг план за 12 или повече месеца.