Скаутски лагер / Scout camp

От 28 юни до 5 юли 2011г. група от 7 младежа и възрастен лидер участваха по покана на партньорите ни от община  Lüleburgaz  в организирах скаутски лагер. Той се проведе в покрайнините на град Инеада, намиращ  се на турскорто черноморие, където всички 86 участника от общините на Люлебургас, Маниса, Киркларели, Истанбул и Свиленград лагерувахме в приспособен за палатки лагер.

Когато пристигнахме там,  след кратко запознанство с обстановката и участниците преминахме към „построяване” на бъдещите ни едноседмични домове. А щом приключихме работата сами или с малко приятелска помощ всички имахме за задача да разпънем и една голяма палатка (баш чадъра), която да ни служи като столова. Както всяко начало първите дни от престоя ни бяха малко трудни, тъй като бяха доста дъждовни, но малко по-късно,  вече завързали приятелства и свикнали с обстановката истинското ни лагеруване започна!

Сутрин правихме физзарядка, след това закуска и следваща я проверка на палатките (дали са чисти, подредени, опънати), след това всички лагеруващи се строявахме и с пеене на химна на Турция и България се вдигаха двете знамена. Преди обяд имахме забавна лекция, разходка или плаж ( ако времето позволяваше). След като обядвахме имахме време за почивка, а после ако нямаше запланувана разходка избирахме дали да идем да покараме колела, плаж или някакъв спорт в лагера. След вечеря се събирахме край лагерния огън или в столовата, а като валеше всеки показваше своите таланти.

Един от дните го посветихме на поход до известните в техния край мочурища или както те ги наричат лонгузи. На 1-ви юли в Турция празник имат моряците и по този случай след кратък парад и поднасяне на венци пред паметника на Кемал Ататюрк ни разведоха из едно бойно корабче, като разбира се имаше и почерпка.

И така ден след ден времето мина и дойде последната вечер, тя бе неангажирана и посветена на разходка из Инеада. На следващата сутрин отново имаше  загрявка, проверка на палатките (за последно) и останалото време бе за стягане на багаж, размяна на кординати между участниците снимки и сбогуване.Scout camp
From 28 June to 5 July a group of 7 youngsters and an adult leader participated at the invitation of our partner in an organized from municipality Lüleburgaz Scout camp. It was held on the outskirts of town İğneada, located on the turkish coast, where we  86 participants from  all municipalities Lyuleburgas, Manisa, Kirklareli, Istanbul and Svilengrad camped in suitable for tents camp.

When we arrived there after a quick acquaintance with the situation we went to "build" our  future one-week homes. When we finished our work alone or with a little help from a friend we all had the task to set up and a large tent (Bash chadar), which was our dining room. Like every beginning the first days of our stay were a little difficult because it was quite rainy, but later, already made some friendships we realy started camping!

At the morning we did fiz-zaryadka, then breakfast and check of the tents (it they are clean, tidy and well done), then all campers get in order and during singing the anthem of Turkey and Bulgaria both flags are raised. Before lunch we had some fun lecture, walk around or beach (if the weather allowed). After lunch we had time to rest, and then if there were no scheduled trip we could choose go cycling, to the beach or a sports in the camp. After dinner we gathered around the campfire or in the mess room if it rained and everyone showed their talents.

One of the days we devoted to go there famous wetlands or as they call them longuzi. On July 1-st in Turkey the sailors have a holyday and in this case, after a short parade and laying wreaths at the monument of Kemal Ataturk then show us around a battle ship, of course there was a treat.

So day after day passed and the last night came, it was not engaged and dedicated to walk in Igneada. The next morning was warm up again, check the tents (for last time) and the rest was to tighten the storage, exchange of coordinates  between the participants, pictures… and say goodbye.

СК Изида - Свиленград е член на Българската Федерация по ЙогаНационална Европейска Асоциация по Батън Туърлинг


Световна Федерация
по Батън Туърлинг

Вземи 10 % отстъпка като въведеш промоционален код: SH-MP3L10 Промоционалният код е валиден за всички поръчки, включващи нови услуги, в които има избран хостинг план за 12 или повече месеца.