Международен обмен в град Кушадасъ – Турция „Музиката на другите страни” *** International Exchange in Kusadasi – Turkey “Music of the other countries”

Членове на Младежката организация при СК „Изида - Свиленград” участваха в международен обмен в град Кушадасъ – Турция

Петима младежи на възраст 18-25 години, участваха в младежкия обмен „Музиката на другите страни”, проведен от 24 до 30 октомври 2010 г. в град Кушадасъ, Турция - Любомир Апостолов, Петя Димитрова, Камелия Митева, Атанаска Балашева, Айшенур Юсеинова.

Обменът бе oрганизиран от „Младежка асоциация Кушадасъ” и финансиран от програмата „Младежта в действие” на Европейската Комисия. Участие в него взеха общо 18 младежи от местната Младежка асоциация, Младежки клуб „Югендхаузер” от Щутгарт, Германия и Младежката организация към СК „Изида - Свиленград”.

Дейностите бяха свързани с опознаване музиката и културата на трите страни, като в програмата бяха включени разнообразни дейности. Посещения при кмета и губернатора на Кушадасъ, дискусионни срещи с изявени местни музикални дейци, посещение на музикална школа за танци, представяне на традиционни песни и танци от домакините и участниците, посещение на концерт на местни непрофесионални певци, посещение на останките на историческото селище Ефесус и други.

Според Любомир Апостолов, младежки лидер на българската група, обменът е преминал при изключително добра организация от страна на домакините и трите участващи организации. Представителите на местния клуб ще продължават да работят по съвместни проекти с новите си партньори.International Exchange in Kusadasi – Turkey  “Music of the other countries”

Members of the YO of SC “Izida – Svilengrad” participated in an international exchange Kusadasi , Turkey.

Five youths aged 18-25 years, participated in the youth exchange “The Music Of The Other Countries”, held from 24 to 30 October 2010 in Kusadasi, Turkey  - Lyubomir Apostolov, Petia Dimitrova, Kamelia Miteva, Atanaska Balasheva, Aishenur Yuseinova.

The Exchange was organized by Youth Association Kusadasi and funded by the program Youth In Action by the European Commission.  The exchange brought together 18 youths from the local Youth association, Youth Club Yugendhauzer from Stuttgart, Germany, and The Youth Organization Izida – Svilengrad from Svilengrad, Bulgaria.

The activities focused around the knowledge  of the music and culture of the three countries. The program included visits to the mayor and governor of Kusadasi, discussion meetings with prominent local musicians, visit to the Musical Dance Academy, presentations of traditional songs and dances from the hosts and participants, visit to a concert of local amateur singers, etc.

According to Lyubomir Apostolov, the leader of the Bulgarian group, the exchange was
bygone in very good organization. Representatives of the local club will continue to work on joint projects with the new partners.


СК Изида - Свиленград е член на Българската Федерация по ЙогаНационална Европейска Асоциация по Батън Туърлинг


Световна Федерация
по Батън Туърлинг

Вземи 10 % отстъпка като въведеш промоционален код: SH-MP3L10 Промоционалният код е валиден за всички поръчки, включващи нови услуги, в които има избран хостинг план за 12 или повече месеца.