Финландия: "Граници 2" / Finland, Boundaries II

По проект, подкрепен от Европейската комисия, членове на МО при СК „Изида - Свиленград”, участвахме в международен обмен Bounderies ІІ. Младежка среща е продължение на обмена Bounderies І, провел се 2009 г. в Холандия.
Така за втори път представители на нашата организация се срещнахме и работихме със свои връстници от други страни.

Домакини бяха Оландските острови – част от Финландия. Участници от България, Турция, Гърция, Холандия и Финландия участвахме в съвместни дейности, организирани от нас самите. Основни теми бяха идентичността на народностите, различията между тях и мирното разрешаване на конфликтите. Свързани с тези идеи бяха семинарите, проведени от всяка група. Българският семинар премина в две части – теоретическа и практическа. Разделихме младежите на отбори и в ролеви игри симулирахме конфликтни ситуации, като провокирахме новаторски идеи за разрешаването им.

Вечерите ни бяха посветени на всяка от държавите, чиито представители по забавен и оригинален начин разказваха за своята страна. Като типично гостоприемно българско семейство, облечени в народни носии, посрещнахме гостите си. Сготвихме им традиционни наши ястия и ги учихме на родните хора и ръченица. Българската културна вечер бе шумна и истински забавна – с игри и изненади.

Домакините ни бяха организирали разходка из островите. Посетихме главния им град Мериехамн, замъка Кастелхолм – резиденция на шведския крал, построената от руски цар крепост Бомаршунд.

Своеобразната среща с различни култури ни направи по-любознателни и по-толерантни, отворени за нови идеи. Чувствахме се сред приятели, защото си помагахме и бяхме задружни. Надяваме се догодина да домакинстваме на Bounderies ІІІ, за да покажем на участниците в следващия обмен уникалната ни природа, да организираме едно наистина незабравимо преживяване за нашите приятели от Европа.

Любомир Апостолов - лидер
Жаклин Емилова, Георги Демирев, Милко Кирев, Персиана Миткова, Даня Фучеджиева, Кристиана АнгеловаFinland, Boundaries II

As part of a project supported by the European Commission, members of YO of SC Izida - Svilengrad participated in the international exchange Boundaries II which was a continuation of the exchange Boundaries I, held in 2009 in the Netherlands. So for the second time members of our organization have met and worked with their peers from other countries.

The project was hosted by the Åland Islands - part of Finland. Participants from Bulgaria, Turkey, Greece, the Netherlands and Finland participated in joint activities. The main topics were the identity of the nationalities, the differences between them and the peaceful resolution of conflicts. Seminars associated with these ideas were held by each group. The Bulgarian seminar was divided in two parts - theoretical and practical. We split into teams and youth in RPGs simulated conflict situations, thus provoking new ideas for solving them.

Our evenings were devoted to the representation of the participants’ countries in a fun and original way. As a typical hospitable Bulgarian family, dressed in traditional costumes, we greeted our guests. We prepared traditional dishes and taught them traditional dances. The Bulgarian cultural evening was loud and fun, with many games and surprises.

Our hosts organized a tour of the islands. We visited their main city Meriehamn, Kastelholm castle - residence of the Swedish king, and Bomarshund fortress - built by the Russian Tsar.

This unique encounter with different cultures made us more curious, tolerant, and open to new ideas. We felt surrounded by friends because we were united. Hopefully next year we will host Boundaries III to show the participants our unique history, culture and nature and to organize a truly memorable experience for our friends in Europe.

снимки първа част / pics - 1-st part

снимки втора част / pics - 2-nd part

снимки трета част / pics - 3-rd part

снимки на участниците / pics of the participants

Граници II Програма 6 август – 13 август 2010

 

Петък
06.08

Събота
07.08

Неделя 08.08

Понеделник 09.08

Вторник 10.08

Сряда
11.08

Четвъртък 12.08

Петък
13.08

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.10 автобус от Стокхолм към пристанище Капелскар
20.00 ферибот от Капелскар до Мариехамн
24.00 Пристигане в Прасто

Събуждане

Закуска

Закуска

Закуска

Закуска

Закуска

Заминаване от лагера рано сутринта

7.30 ферибот от Мариехамн

10.00 пристигане в Стокхолм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00

Семинар: Граници, култура и идентичност

Семинар: Конфликти и тяхното управление

Автобус до Мариехамн

Дискусии на малки групи: Толерантност

Краен срок за работа и предаване на материалите за вестника

10.00

Закуска

Разходка из града

Работа по вестника

11.00

Игри за опознаване и въведение към лагера

Въведение във вестника

Рaбота по вестника

Обиколка на парламента

12.00

Обяд

Обяд

Обяд

Обяд

Обяд

13.00

Обяд

Посещение на замъка Касълхолм

Приготвяне на Оландски палачинки

Свободно време/ плаж/плуване/ игри

Провеждане на интервюта и проучвания за вестника

Културна разходка и куиз: Граници и идентичност

Обсъждане на представянето и оценяване

14.00

Представяне на Оланд

15.00

 

Посещение на крепостта Бомаршунд

Работа по вестника

Общински басейн на Мариехамн

Работа по вестника

16.00

Свободно време

17.00

Връщане в Прасто

Вечеря

Вечеря

18.00

Вечеря

Вечеря

Вечеря

Вечеря за довиждане - барбекю

19.00

Културна вечер на Оландски острови

Културна вечер на България

Културна вечер на Гърция

Културна вечер на Холандия

Културна вечер на Турция

20.00

21.00

СК Изида - Свиленград е член на Българската Федерация по ЙогаНационална Европейска Асоциация по Батън Туърлинг


Световна Федерация
по Батън Туърлинг

Вземи 10 % отстъпка като въведеш промоционален код: SH-MP3L10 Промоционалният код е валиден за всички поръчки, включващи нови услуги, в които има избран хостинг план за 12 или повече месеца.