Ползотворен и забавен летен лагер 2012 / Rewarding and fun summer camp in 2012

Някои смятат, че е невъзможно добрата почивка да бъде комбинирана с добре свършена работа. На тях казваме само едно – скептици! Ние сме организация, която не робува на стереотипи, а точно обратното – опровергава ги. За нас не се оказа неизпълнимо съчетаването на полезното с приятното.

Когато на 25 август се качихме на автобуса, весело тананикащи си ,,Хайде на морето”, ние знаехме, че в град Китен трябваше за срок от 7 дни да изпълним  две задачи. Първата беше да не позволяваме на слънцето да закрие летния сезон преди да ни е окъпало с лъчите си. Втората – да успеем да свършим цялата организационна работа, която бяхме запланували. А тя включваше изготвяне на календар с инициативи за предстоящата година, направа на презентация, в която да е поместена информация за дейностите на МО, реализирани през четиригодишното ни съществуване е реализирала, а също и работа по европейски проекти.

Дневната ни програма беше разграфена и всеки следобед бе ангажиран с организационна дейност.Чрез гласувания и дебати вземахме решения по въпросите, които разглеждахме, а чрез малките компактни групи, които сформирахме помежду си, бързо действахме по осъществяването им.  Така до края на лагера успяхме да свършим предвидената работа.

Без почивен ден премина лагеруването и за мажоретките. Те пък подготвят участието си на Европейското първенство по Батън туърлинг във Франция тази есен. Доволни от себе си и - получили желания шоколадов загар, се прибрахме в Свиленград. Сега, отпочинали и заредени с много положителна енергия, пред нас стои задачата да осъществим всички идеи, родени по време на престоя ни в Китен.

Росица Николова
Младежка олганизация при СК “Изида - Свиленград”Rewarding and fun summer camp in 2012

Some say that it is impossible to combine business with pleasure. To them we say only one word - skeptics! We are an organization which doesn't slave to stereotypes but refutes them.

On August 25th when we got on the bus, humping with joy “Common, let's go to the sea," we knew that in the next 7 days in the city Kiten we had to fulfill two tasks. The first one was not to allow the sun to close the summer season before it bathed us in its rays. The second was to manage to finish the whole organizational work that we had planned. It included preparing a calendar with the initiatives for the coming year, making a presentation on the activities of the youth organization and the participation in European projects realized in the past four years. The cheerleaders didn't have a day to rest either. They were preparing for the European Baton Twirling Championship in France this autumn.
 
Now we face the task to realize all of the ideas we came up with during our stay in Kiten.


СК Изида - Свиленград е член на Българската Федерация по Йога


Световна Федерация по Батън Туърлинг

 
СК Изида - Свиленград е член на Националната Европейска Асоциация по Батън Туърлинг


Вземи 10 % отстъпка като въведеш промоционален код: SH-MP3L10
Промо кодът е валиден за всички поръчки, включващи нови услуги, в които има избран хостинг план за 12 или повече месеца.