Откриване на спортна площадка

На 03.03.2008г. официално бе открита нова на спортна площадка.